Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer
 

​ព័ត៌មានលំអិតសូមចុចលើឯកទេសនីមួយៗ!
•អំពីឯកទេស

ឯ​ក​ទេស​ ​អ​ភិវ​ឌ្ឍន៍​សេដ្ឋ​កិច្ច​ គឺ​ជា​ឯ​ក​ទេស​ មួយ​ដែល​មាន​គុណ​ប្រយោជន៍​ និង​ចាំ​បាច់​ក្នុង​ការ​ លើក​កម្ពស់​ការ​អភិ​វឌ្ឍ​វិស័យ​សេដ្ឋ​កិច្ច​ និង​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ រ​ប​ស់​ប្រទេស​ជាតិ​ ឲ្យ​ដើរ​ទាន់​តាម​ស​មាហ​រ​ណ​ក​ម្ម ស​ហ​គមន៍​សេដ្ឋ​កិច្ច​អាស៊ាន​ និង​ពិភព​លោក​។​ ឯក​ទេស​នេះ​ ជាឯ​ក​ទេស​ដែល​ផ្តោត​ទៅ​លើ​ការ​សិក្សា​ស៊ី​ ជ​ម្រៅ​ពី​ក​ត្តា​ដែល​ជះឥ​ទ្ធិព​ល​លើ​សេដ្ឋ​កិច្ច​ សំដៅ​លើ​ ការ​ប​ង្កើន​ផ​លិត​ក​ម្ម​ តា​ម​រ​យៈ​ប​ច្ចេក​វិទ្យា​ទំនើប​ ការ​លើក​ក​ម្ពស់​កំណើន​សេដ្ឋ​កិច្ច​ អ​ភិវ​ឌ្ឍ​ស​ហ​គ្រិន​ភាព​ និង​ការ​ប​ង្កើត​ការ​ងារ ​ការ​ក​សា​ង​ហេដ្ឋា​រចនា​ស​ម្ព័ន្ធ និង​ការ​នាំ​ចេញ​នាំចូល​ និង​ការ​ធ្វើ​ឲ្យ​ក​ម្រិត​ជីវ​ភាព​ រ​ស់​នៅ​របស់​ប្រជា​ជន​​ប្រសើរ​ឡើង​។

•ក​ម្មវិធី​សិក្សា

ត្រូវ​បាន​រៀប​ចំ​ឡើង​យ៉ាង​ស​ម្រិត​ សម្រាំង​ស្រប​តាម​ស្តង់​ដារ​អន្តរ​ជាតិ ដែល​ឆ្លើយ​តប​ ទៅ​នឹង​តម្រូវ​ការ​ទីផ្សារ​ការ​ងារ​ក្នុង​ស្រុក​ ក្នុង​តំបន់​ និង​ អ​ន្តរ​ជាតិ ដោយ​ស​ង្កត់​ធ្ងន់​ទៅ​លើ​ជំនាញ​ ឯ​ក​ទេស​ វិជ្ជា​ជីវៈ​ខាង​ផ្នែក​អភិ​វឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​ តាម​រយៈ​ការ​សិក្សា នូវ​មុខ​វិជ្ជា​ស្នូល​សំ​ខាន់​ចាំ​បាច់​រួម​មាន​ គណិត​វិទ្យា​ ផ្នែក​សេដ្ឋ​កិច្ច​ និង​ពាណិជ្ជ​កម្ម​ មូល​ដ្ឋាន​គ្រឹះ​សេដ្ឋ​កិច្ច​ ពាណិជ្ជ​ក​ម្ម​អ​ន្តរ​ជាតិ​ ម៉ា​ក្រូ​សេដ្ឋ​កិច្ច​ មី​ក្រូ​សេដ្ឋ​កិច្ច​ ក្រម​សីល​ធម៌​ពាណិជ្ជ​កម្ម​ សហ​គ្រិន​ភាព​ និង​ភាព​ជា​អ្នក​ដឹក​នាំ​។​ គ្រប់​មុខ​វិជ្ជា​ ទាំង​អ​ស់ត្រូវ​បាន​សិក្សា​ជា​មួួយ​សៀវ​ភៅ​ដែល​បោះ​ពុម្ព​ថ្មី​ៗ​។

•ល​ទ្ធផ​ល​នៃការ​សិក្សា

ក្រោយ​ពីប​ញ្ចប់ការ​សិក្សា​លើ ឯ​ក​ទេស​នេះ និស្សិតនឹងអាចមានសមត្ថភាពខ្ពស់ ក្នុងការវិភាគសេដ្ឋកិច្ច និងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍ ខ្លួនឯង គ្រួសារ និងសង្គមជាតិ
-កំណត់អត្តសញ្ញាណបក ស្រាយ និងវិភាគទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ច បែបបរិមាណវិស័យ ដោយបង្ហាញពីទំនាក់ ទំនងរវាងទ្រឹស្តី តាមរយៈក្រាហ្វិកស្ថិតិ ឬវិភាគសេដ្ឋកិច្ច
-ប្រើឧបករណ៍មីក្រូសេដ្ឋកិច្ច និងគំនិត ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាគោល នយោបាយសាធារណៈ ដូចជាការ ប្រកួតប្រជែង ការការពារបរិស្ថាន បទប្បញ្ញត្តិ ហិរញ្ញ វត្ថុ ការបង្កើតថ្មី និងកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ច្បាប់ការងារ ឬការ បង់ពន្ធ
-ប្រមូល និងបញ្ចូលទិន្នន័យព័ត៌មានពីប្រភពសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗ ហើយវាយតម្លៃពីអត្ថន័យ ភាពត្រឹមត្រូវ និង ពេលវេលា ផ្ដល់នូវការវិភាគសេដ្ឋកិច្ចនៃព្រឹត្តិការណ៍ បច្ចុប្បន្ន ឬប្រវត្តិសាស្រ្ត
-មានជំនាញភាសាអង់គ្លេស និងជំនាញកុំព្យូទ័រមូលដ្ឋាន
-ទទួលបានចំណេះដឹងពីរបៀប នៃការស្រាវជ្រាវ តាមបែបគុណវិស័យនិងបរិមាណវិស័យ
-យកចំណេះដឹង និងជំនាញទៅអនុវត្ត ក្នុងពិភពការងារ តាមរយៈការហ្វឹក ហាត់ការងារ។

ឱ​កាស​ការ​ងារ៖ប​ន្ទាប់ពីប​ញ្ចប់ការ​សិក្សាលើ​ឯកទេសនេះនិស្សិត​អាច​ក្លាយ​ខ្លួន​ជា​៖

•ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ
•ប្រធានរដ្ឋបាល
•អ្នកវិភាគ និងប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច
•ប្រធានផ្នែកផលិតកម្ម
•មន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច។ល។

កម្មវិធីសិក្សា(សិក្សារយៈពេល ៤ឆ្នាំ)
ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន
ឆមាសទី១

Core English 1A
Writing Skills 1A
Principles of Economics
Introduction to Sociology
Khmer Studies
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆមាសទី២

Core English 1B
Introduction to Environment
Public Administration
Principles of Management
Economic Development Theory
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆ្នាំទី២
ឆមាសទី១

English 2A
Microeconomics
Mathematics for Economics
Principles of Accounting I
Principles of Marketing
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆមាសទី២

English 2B
Macroeconomics
Statistics for Economics
Principles of Accounting II
Business Concepts
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆ្នាំទី៣
ឆមាសទី១

English for Economics Studies
Human Resource Management
Organization Behaviors
Environmental Economics
Corporate Finance I
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆមាសទី២

Corporate Finance II
English for Finances & Banking
International Organization
Econometrics
Research Methodology
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆ្នាំទី៤
ឆមាសទី១

Innovation and Development
Cambodia Economics
Public Finance
Community Development
Risk Management & Insurance
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆមាសទី២

Interl. Economics & Finance
Essential of Investing
ASEAN Economics
Rural Economics Development
Research Papers
Internship
ក្រេឌីត

3
3
3
3
6
6

 

•អំពីឯកទេស

ឯ​ក​ទេស​ ហិរ​ញ្ញ​វត្ថុ​ និង​ធនា​គារ​ ​ គឺ​ជា​ឯ​ក​ទេស​ មួយ​កំពុង​ពេញ​និយ​​ម ​ស​ម្រាប់​ទីផ្សារ​ការ​ងារ​ក្នុង​ប្រទេស​ កម្ពុជា​ដោយ​សារ​តែ​​មាន​ការ​រីក​ចម្រើន​ក្នុង​វិស័យ​ធនា​គារ​ និង​ការ​វិវត្ត​ដ៏​លឿន​នៃ​ប្រព័ន្ធ​ហិរ​ញ្ញ​វត្ថុ​។​ ការ​សិក្សា​ផ្តោត​ ទៅ​លើ​ប្រភេទ​ផ្សេង​ៗ​នៃ​ប្រព័ន្ធធ​នាគារ​ និង​សេវា​ក​ម្ម ធនា​គារ​មាន​ដូច​ជា​ ​ការ​ងារ​ឥណ​ទាន​ (​ប្រាក់​កម្ចី​)​ គ្រប់​គ្រង​គ​ណ​នី​ (ឧ​៖គ​ណ​នីប្រាក់​ប​ញ្ញើ​) ​ការ​ទូ​ទាត់​មូល​ប្ប​ទាន​បត្រ​ ការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ ការ​ប្តូរ​ប្រាក់​ សេវា​អេឡិច​ត្រូ​និច​ និង​សេវា​ក​ម្ម​ប្រតិប​ត្តិការ​ហិរ​ញ្ញវ​ត្ថុ​ទូ​ទៅ​ផ្សេង​ៗ​ទៀត​ ក្នុង​ធ​នាគារ​ ​ក៏​ដូច​ជា​ការ​សិក្សា​អំពី​កិច្ច​ការ​ហិរ​ញ្ញវ​ត្ថុ ទាក់​ទិន​នឹង​ការ​វិភាគ​ស្ថាន​ភាព​សេដ្ឋ​កិច្ច​ និង​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ ​រៀប​ចំ​ផែន​ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​ ​និង​អ​ភិវ​ឌ្ឍ​ធ​ន​ធាន​ថ​វិកា​ ​រួម​ទាំង​ ការ​គ្រប់​គ្រង​ហា​និ​ភ័យ​ដើម្បី​ស្ថិរ​ភាព ប្រសិទ្ធភាព និង ភាព​ជោគ​ជ័យ​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​ដើម​ទុន ចំណូល ចំណាយ ការ​វិនិយោគ​ទុន​ ដែល​មាន​សារៈ​សំខាន់​ស​ម្រាប់​ជីវិត​រស់​ នៅ​​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​ ក៏​ដូច​ជា​អាជីវ​កម្ម​ និង​អាជីព​។

•ក​ម្មវិធី​សិក្សា

ត្រូវ​បាន​រៀប​ចំ​ឡើង​ដោយ​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ ដាក់​លើ​ជំនាញ​ឯក​ទេស​វិជ្ជា​ជីវៈ​ខាង​ផ្នែក​ហិរញ្ញ វត្ថុ​ និង​ ធ​នា​គារ​ តាម​រ​យៈ​ការ​សិក្សា​នូ​វ​មុខ​វិជ្ជា​គោល​សំខាន់​ចាំ​ បាច់​រួម​មាន​ ទ្រឹ​ស្ដី​គណ​នេយ្យ​ ច្បាប់​ពន្ធ​ដារ​ បច្ចេក​ទេស​ និង​ដំណើរ​ការ​គ្រប់​គ្រងថ​វិកា​ ប្រតិប​ត្តិការ​ធ​នា​គារ​ សេដ្ឋ​កិច្ច​អ​ន្តរ​ជាតិ​ ការ​គ្រប់​គ្រង​ហិរ​ញ្ញវ​ត្ថុ​ ការ​គ្រប់​គ្រង​ភាគ​ហ៊ុន​ និង​គោល​ការ​ណ៍​វិនិ​យោគ​ទុន​ ការ​គ្រប់​គ្រង​ហា​និភ័យ​ ទីផ្សារ​រូបិយ​វត្ថុ​ ធនា​គារ​ និង​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ ព្រម​ទាំង​មុខ​វិជ្ជា​ទាក់​ទិន​នឹង​ការ​គ្រប់​គ្រង​អា​ជីវ​ក​ម្មទូ​ទៅ​ដូច​ជា​ ក្រម​សីល​ធ​ម៌​ពាណិជ្ជ​កម្ម​ ស​ហ​គ្រិន​ភាព​ និង​ភាព​ជា​អ្នក​ដឹក​នាំ​។​ គ្រប់​មុខ​វិជ្ជា​ ទាំង​អ​ស់ត្រូវ​បាន​សិក្សា​ជា​មួួយ​សៀវ​ភៅ​ដែល​បោះ​ពុម្ព​ថ្មី​ៗ​។

•ល​ទ្ធផ​ល​នៃការ​សិក្សា

ក្រោយ​ពីប​ញ្ចប់ការ​សិក្សា​លើឯ​ក​ទេស​នេះ និស្សិតនឹងមានគំនិតត្រិះរិះពិចារណា ដែលឈានទៅការសម្រេច ចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវ ក្នុងការកាត់បន្ថយ ហានិភ័យ ក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
-ប្រមូលព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច យកមក វិភាគទិន្នន័យ និងរៀបចំធ្វើគម្រោងផែនការវិនិយោគ
-មាន សមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាគ្រប់គ្រង ថវិកា ផ្ទាល់ខ្លួន គ្រួសារ អាជីវកម្ម ក្រុមហ៊ុន ស្ថាប័នរដ្ឋ និងធនាគារ ដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់
-ទទួលបានចំណេះដឹង ពីតួនាទីសេដ្ឋ- កិច្ចនិងរចនាសម្ព័ន្ធ នៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេស និងធនាគារនា នា ឬក្នុងទីផ្សារភាគហ៊ុន
-យល់ពីប្រភេទផ្សេងគ្នានៃហានិភ័យ ដែលធនាគារនឹងប្រឈមនិងរបៀបពីវាស់វែង ដោយអនុវត្ត ចំណេះដឹង នៃបរិស្ថានសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រតិបត្តិ ការរបស់ធនាគារ
-ទំនាក់ទំនង យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពទាំង ផ្ទាល់មាត់ និងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ
-មានជំនាញភាសាអង់គ្លេស និងជំនាញកុំព្យូទ័រមូលដ្ឋាន
-ទទួលបានចំណេះដឹងពីរ បៀបនៃការស្រាវជ្រាវតាមបែបគុណវិស័យនិងបរិមាណវិស័យ
-យកចំណេះដឹង និងជំនាញទៅអនុវត្តក្នុង ពិភពការងារ តាមរយៈការហ្វឹកហាត់ការងារ។

ឱ​កាស​ការ​ងារ៖ប​ន្ទាប់ពីប​ញ្ចប់ការ​សិក្សាលើ​ឯកទេសនេះនិស្សិត​អាច​ក្លាយ​ខ្លួន​ជា​៖

•ប្រធានធនាគារ
•មន្ត្រីឥណទាន
•អ្នកវិភាគ និងប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុ
•អ្នករៀបចំផែនការហិរញ្ញវត្ថុ
•ធុរៈជន។ល។
កម្មវិធីសិក្សា(សិក្សារយៈពេល ៤ឆ្នាំ)
ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន
ឆមាសទី១

Core English 1A
Writing Skills 1A
Principles of Economics
Introduction to Sociology
Khmer Studies
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆមាសទី២

Core English 1B
Introduction to Environment
Public Administration
Principles of Management
Economic Development Theory
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆ្នាំទី២
ឆមាសទី១

English 2A
Microeconomics
Mathematics for Economics
Principles of Accounting I
Principles of Marketing
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆមាសទី២

English 2B
Macroeconomics
Statistics for Economics
Principles of Accounting II
Business Concepts
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆ្នាំទី៣
ឆមាសទី១

English for Economics Studies
Human Resource Management
Organization Behaviors
Environmental Economics
Corporate Finance I
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆមាសទី២

Corporate Finance II
English for Finances & Banking
International Organization
Econometrics
Research Methodology
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆ្នាំទី៤
ឆមាសទី១

Accounting for Banking
Public Finance
Customer Relations Management
Inte'l Finances and Banking Activi.
Risk Management for Bank
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆមាសទី២

Financial Statement Analysis
Credit Management
Bank Management
Financial Institution
Research Papers
Internship
ក្រេឌីត

3
3
3
3
6
6

 

•អំពីឯកទេស

ឯ​ក​ទេស​ ​ទំនាក់ទំន​ង​អ​ន្តរ​ជាតិ​ គឺ​ជា​ឯ​ក​ទេស​ ​មួយ​ ដែល​បាន​ទ​ទួល​ការ​ចាប់​អារ​ម្មណ៍​ពី​សំណាក់​អ្នក​ សិក្សា​យ៉ាង​ខ្លាំង​ដោយ​សារ​តែ​ឯ​ក​ទេស​នេះ​មាន​សារៈ​ សំខាន់​ក្នុង​ការ​ស្វែង​រក​កិច្ច​សហ​ប្រតិ​បត្តិ​ការ​រវាង​ស្ថាប័ន​មួយ​ទៅ​ស្ថាប័ន​មួយ​ទៀត​ទាំង​ជាតិ​ ​និង​អ​ន្តរ​ជាតិ​ ក្នុង​គោល​បំណ​ង​អ​ភិ​វ​ឌ្ឍ​​ក្រុម​ហ៊ុន​ ស​ហ​គ្រាស​ អ​ង្គ​ការ​ស្ថា​ប័ន​ និង​គ្រឹះ​ស្ថាន​អប់រំ​ផ្សេង​ៗ​ឲ្យ​បាន​រីក​ចម្រើន​ទៅ​ អនា​គត​។​ ឯក​ទេស​នេះ​ជា​ឯក​ទេស​ដែល​ឆ្លើយ​តប​តម្រូវ​​ការ ការ​ងារ​នៅ​តាម​ស្ថា​ប័ន​ឯក​ជន​ និង​សាធារ​ណៈ​ដូច​ ជា​​នៅ​តាម​ម​ន្ទីរ​ នាយក​ដ្ឋាន​ និង​ក្រសួង​របស់​រដ្ឋ​​ដែល​ ទាម​ទា​រ​នូវ​​ធ​ន​ធាន​ផ្នែក​ទំនាក់​ទំន​ង​អ​ន្តរ​ជាតិ​នេះ​ ជា​ចាំ​ បាច់​នា​ពេល​ប​ច្ចុប្បន្ន​ និង​អ​នាគ​ត​ដើម្បី​កិច្ច​អ​ភិវ​ឌ្ឍន៍​ ផ្សេង​ៗ​ក្នុង​ស្ថាប័ន​។​ ការ​សិក្សា​ផ្តោត​ទៅ​លើ​ការ​វិភាគ​ ដំណើរ​ការ​ និង​ទ្រឹ​ស្ដី​នៃ​ប្រវត្តិ​សាស្រ្ត​ ​នយោ​បាយ​ សេដ្ឋ​​កិច្ច​ វប្ប​ធម៌​ និង​សង្គម​ ព្រម​ទាំង​ការ​ស្វែង​យល់​អំពី​តថ​ភាព​ជាក់​ស្ដែង​នៃ​ពិភព​លោក​នា​ពេល​បច្ចុ​ប្បន្ន​ដើម្បី​យល់​ច្បាស់​អំពី​ដើម​ច​ម​នៃ​បញ្ហា​ ឈាន​ទៅរ​ក​ដំណោះ​ស្រាយ​ សម​ស្រប​។​

•ក​ម្មវិធី​សិក្សា

ត្រូវ​បាន​រៀប​ចំ​ឡើង​យ៉ាង​ស​ម្រិត​សម្រាំង​ ស្រប​តាម​ស្តង់​ដារ​អន្តរ​ជាតិ ដែល​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​តម្រូវ​ ការ​ទី​ផ្សារ​ការ​ងារ​ក្នុង​ស្រុក​ ក្នុង​តំបន់​ និង​អន្តរ​ជាតិ​ ​ដោយ​ សង្កត់​ធ្ងន់​ទៅ​លើ​ជំនាញ​ឯក​ទេស​ផ្នែក​ទំនាក់​ទំនង​អន្តរ​ជាតិ​ តាម​រ​យៈ​​ការ​សិក្សា​នូវ​មុខ​វិជ្ជា​ស្នូល​សំខាន់​ចាំ​បាច់​ រួម​មាន​ ច្បាប់​អន្តរ​ជាតិ​ វប្ប​ធម៌​អន្តរ​ជាតិ​ ការ​វិភាគ​ហា​និ​ភ័យ​នយោ​បាយ​ សេដ្ឋ​កិច្ច​អន្តរ​ជាតិ​ ទ្រឹ​ស្ដី​នៃ​ទំនាក់​ទំនង​ អ​ន្តរ​ជាតិ​ និង​ប្រវ​ត្តិ​សាស្ត្រ​ពិភព​លោក​។​ គ្រប់​មុខ​វិជ្ជា​ ទាំង​អ​ស់ត្រូវ​បាន​សិក្សា​ជា​មួួយ​សៀវ​ភៅ​ដែល​បោះ​ពុម្ព​ថ្មី​ៗ​។

•ល​ទ្ធផ​ល​នៃការ​សិក្សា

បន្ទាប់ពីប​ញ្ចប់ការ​សិក្សា​លើឯ​ក​ ទេស​នេះ និស្សិតនឹងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ និងជំនាញច្បាស់លាស់ក្នុង ការស្រាវជ្រាវ ប្រមូលទិន្នន័យ ការវិភាគ ការបកស្រាយ និងការវាយតម្លៃលើស្ថានភាព ប្រវត្តិសាស្រ្ត នយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម
-មានចំណេះដឹងទូលំទូលាយលើផ្នែកនយោបាយអន្តរជាតិ និងចេះវិធីដោះស្រាយទំនាស់លើបញ្ហាផ្សេងៗ ក្នុងសង្គម
-យល់ច្បាស់អំពីសិល្បៈ ទំនាក់ទំនងរវាងដៃគូអភិវឌ្ឍទាំងជាតិ និងអន្តរជាតិ
-បង្ហាញ ពីការយល់ដឹងទូលំទូលាយ និងជ្រៅ ក្នុងវិស័យទំនាក់ទំនង អន្ដរជាតិ
-យល់ពីស្ថាប័នអន្តរជាតិ និងកម្លាំងដែលជំរុញ ឥរិយាបទនៅក្នុងវិស័យទំនាក់ទំនងអន្ដរជាតិ
-មានជំនាញចាំបាច់ក្នុងការគិត និងការប្រាស្រ័យទាក់ទងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងវិស័យទំនាក់ទំនង អន្តរជាតិ
-មានជំនាញភា សាអង់គ្លេស និងជំនាញកុំព្យូទ័រមូលដ្ឋាន
-ទទួលបានចំណេះ ដឹងពីរបៀប នៃការស្រាវជ្រាវតាមបែបគុណវិស័យ និងបរិមាណវិស័យ
-យកចំណេះដឹង និងជំនាញទៅអនុវត្តក្នុងពិភព ការងារតាមរយៈការហ្វឹកហាត់ការងារ។

ឱ​កាស​ការ​ងារ៖ប​ន្ទាប់ពីប​ញ្ចប់ការ​សិក្សាលើ​ឯកទេសនេះនិស្សិត​អាច​ក្លាយ​ខ្លួន​ជា​៖

•នាយកក្រុមហ៊ុនទំនាក់ទំនងក្នុង និងក្រៅប្រទេស
•មន្ត្រីការទូត
•ប្រធានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
•ទីប្រឹក្សានយោបាយ
•អ្នកវិភាគនយោបាយ
•អ្នកនយោបាយ
•អ្នកធ្វើកិច្ចការសង្គម។ល។
កម្មវិធីសិក្សា(សិក្សារយៈពេល ៤ឆ្នាំ)
ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន
ឆមាសទី១

Core English 1A
Writing Skills 1A
Principles of Economics
Introduction to Sociology
Khmer Studies
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆមាសទី២

Core English 1B
Introduction to Environment
Public Administration
Principles of Management
Economic Development Theory
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆ្នាំទី២
ឆមាសទី១

English 2A
Microeconomics
Mathematics for Economics
Principles of Accounting I
Principles of Marketing
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆមាសទី២

English 2B
Statistics
International Law
Inter-Personal Skill in Org.
Diplomatic Studies
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆ្នាំទី៣
ឆមាសទី១

English for Communica. Succ.
Intro. to Strategic Studies
Social Change in Modern Soci.
Critical Thinking
Political Theory
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆមាសទី២

English for Inter'l Relations
Human Right Inter'l Relation
Decentralization & Local Govern.
International Organization
Research Methodology
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆ្នាំទី៤
ឆមាសទី១

Inter'l Leadership & Commi.
United Nation System
ASEAN Studies
Political Economy
Comparative Political Systems
ក្រេឌីត

3
3
3
3
3
ឆមាសទី២

Negotiation Skills
Governments, Politics & Ecno.
Global Governance
Communism, Fascism & Democracy
Research Papers
Internship
ក្រេឌីត

3
3
3
3
6
6


Flag Counterយើងមាន ភ្ញៀវ 6 នាក់
កំពុងបើកមើល

ចំនួនអ្នកមើល 247816