Nº Certificate Name in Khmer Name in Latin Sex Date of Brith Campus Photo BELTEI Diploma IELTS
006249 ឡុក សប្បុវិនាម LOK SOBUVINEAM M 15 Feb 2005 B10 Ang Teuk Olympic
006250 សុន ដេវ៉ា
SON DEVAR
F 14 Apr 2003 B10 Ang Teuk Olympic
006251 ស្រ៊ុន ឃាងស្រេង
SRUN KHEANGSRENG
M 18 Sep 2001 B10 Ang Teuk Olympic
006252 ឈុន ចាន់នីតា
SRENG KINALVINCHUTEMONTEY
F 10 Apr 2005 B10 Ang Teuk Olympic
006253 ហ៊ី សុជាតិ
HY SOCHEAT
M 04 May 2001 B11 Phsa Toch
006254 ហួង ស្រីនិច
HOUNG SREYNICH
F 26 Mar 2000 B11 Phsa Toch
006255 ប្រាក់ សុភា
PRAK SOPHEA
បM/td> 02 Nov 1999 B11 Phsa Toch
006256 ប្រាក់ ពិជ័យ
PRAK PICHEY
M 03 Dec 2003 B11 Phsa Toch
006257 ពុទ្ធ សិរីម៉ូនីកា
OEUNG CHHENGKHEANG
F 11 Nov 2002 B11 Phsa Toch
006258 ហៀង គឹមសាង
HEANG KIMSANG
M 02 Sep 1999 B11 Phsa Toch