Nº Certificate Name in Khmer Name in Latin Sex Date of Brith Campus Photo BELTEI Diploma IELTS
006259 ប៉ិម បញ្ញារិទ្ធ PIM PANHARITH M 25 Oct 2003 B11 Phsa Toch
006260 នង ភិរម្យសុនីតា
NORNG PHIRUMSONITA
F 18 Oct 2003 B11 Phsa Toch
006261 យ៉ាស៊ីប​ ម៉ាណាន
YASIB MANAN
M 16 Feb 2000 B11 Phsa Toch
006262 ឈិន ម៉ាលីណា
CHHIN MALYNA
F 20 Nov 2004 B11 Phsa Toch
006263 លឹម ម៉ូលីតា
LIM MOLITA
F 27 Sep 2001 B11 Phsa Toch
006264 ទ្រី វណ្ណដាលីន
TRY VANDALIN
F 08 Jun 2000 B11 Phsa Toch
006265 ឡុង ម៉េងឈុន
LONG MENGCHHUN
M 02 May 2003 B11 Phsa Toch
006266 ម៉ៅ សុខបញ្ញា
MAO SOKPANHA
M 05 Apr 2004 B11 Phsa Toch
006267 ថៃ ជូឌីណា
THAY JUDINA
F 04 Aug 2002 B11 Phsa Toch
006268 ឃ្លាំង គីមហួយ
KLAING KIMHUOY
F 16 Aug 2001 B11 Phsa Toch