Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer


សាលា ប៊ែលធី អន្តរជាតិ មានកម្មវិធីសិក្សាធំៗ ៥ គឺ ១- ចំណេះទូទៅ | ២- ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ | ៣- ភាសាចិនទូទៅ | ៤- កម្មវិធីអផិវឌ្ឍបញ្ញា IMA | ៥- ថ្នាក់ត្រៀមប្រឡងតេស្តអន្តរជាតិ

បញ្ជីឈ្មោះសិស្សប្រឡងបញ្ចប់​ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេស កម្រិតទី៦ ជំនាន់ទី ៦៤

សិស្សប្រឡងបញ្ចប់​ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេស កម្រិតទី៦ ជំនាន់ទី ៦៤
លេខសញ្ញាបត្រ ០១៨២៥៧​ - ០១៨២៦៦

B1 គីរីរម្យ
លេខសញ្ញាបត្រ ០១៨២៦៧​ - ០១៨២៧៦

B1 គីរី​រម្យ - B2 ផ្សារ​ទួលទំពូង
លេខសញ្ញាបត្រ ០១៨២៧៧ - ០១៨២៨៦

B2 ផ្សារ​ទួលទំពូង
លេខសញ្ញាបត្រ ០១៨២៨៧ - ០១៨២៩៦

B2 ផ្សារ​ទួលទំពូង
លេខសញ្ញាបត្រ ០១៨២៩៧ - ០១៨៣០៦

B2 ផ្សារ​ទួលទំពូង
លេខសញ្ញាបត្រ ០១៨៣០៧ - ០១៨៣១៦

B2 ផ្សារ​ទួលទំពូង - B3 ដេអិន
លេខសញ្ញាបត្រ ០១៨៣១៧ - ០១៨៣២៦

B3 ដេអិន
លេខសញ្ញាបត្រ ០១៨៣២៧ - ០១៨៣៣៦

B4 ផ្សារ​ដើម​ថ្កូវ
លេខសញ្ញាបត្រ ០១៨៣៣៧ - ០១៨៣៤៦

B4 ផ្សារ​ដើម​ថ្កូវ
លេខសញ្ញាបត្រ ០១៨៣៤៧ - ០១៨៣៥៦

B4 ផ្សារ​ដើម​ថ្កូវ
លេខសញ្ញាបត្រ ០១៨៣៥៧ - ០១៨៣៦៦

B4 ផ្សារ​ដើម​ថ្កូវ
លេខសញ្ញាបត្រ ០១៨៣៦៧ - ០១៨៣៧៦

B4 ផ្សារ​ដើម​ថ្កូវ - B5 ច្បារអំពៅ
លេខសញ្ញាបត្រ ០១៨៣៧៧ - ០១៨៣៨៦

B5 ច្បារ​អំពៅ
លេខសញ្ញាបត្រ ០១៨៣៨៧ - ០១៨៣៩៦

B5 ច្បារ​អំពៅ
លេខសញ្ញាបត្រ ០១៨៣៩៧ - ០១៨៤០៦

B5 ច្បារ​អំពៅ
លេខសញ្ញាបត្រ ០១៨៤០៧ - ០១៨៤១៦

B5 ច្បារ​អំពៅ
លេខសញ្ញាបត្រ ០១៨៤១៧ - ០១៨៤២៦

B5 ច្បារ​អំពៅ - B6 អូរ​ឫស្សី
លេខសញ្ញាបត្រ ០១៨៤២៧ - ០១៨៤៣៦

B6 អូរ​ឫស្សី
លេខសញ្ញាបត្រ ០១៨៤៣៧ - ០១៨៤៤៦

B6 អូរ​ឫស្សី - B7 ពេទ្យ​លោក​សង្ឃ
លេខសញ្ញាបត្រ ០១៨៤៤៧ - ០១៨៤៥៦

B7 ពេទ្យ​លោក​សង្ឃ
លេខសញ្ញាបត្រ ០១៨៤៥៧ - ០១៨៤៦៦

B7 ពេទ្យ​លោក​សង្ឃ
លេខសញ្ញាបត្រ ០១៨៤៦៧ - ០១៨៤៧៦

B7 ពេទ្យ​លោក​សង្ឃ - B8 ផ្សារ​ពោធិ៍​ចិន​តុង
លេខសញ្ញាបត្រ ០១៨៤៧៧ - ០១៨៤៨៦

B8 ផ្សារ​ពោធិ៍​ចិន​តុង
លេខសញ្ញាបត្រ ០១៨៤៨៧ - ០១៨៤៩៦

B8 ផ្សារ​ពោធិ៍​ចិន​តុង
លេខសញ្ញាបត្រ ០១៨៤៩៧ - ០១៨៥០៦

B8 ផ្សារ​ពោធិ៍​ចិន​តុង - B9 ស្ទឹងមានជ័យ
លេខសញ្ញាបត្រ ០១៨៥០៧ - ០១៨៥១៦

B9 ស្ទឹងមានជ័យ
លេខសញ្ញាបត្រ ០១៨៥១៧ - ០១៨៥២៦

B9 ស្ទឹងមានជ័យ
លេខសញ្ញាបត្រ ០១៨៥២៧ - ០១៨៥៣៦

B9 ស្ទឹងមានជ័យ
លេខសញ្ញាបត្រ ០១៨៥៣៧ - ០១៨៥៤៦

B9 ស្ទឹងមានជ័យ
លេខសញ្ញាបត្រ ០១៨៥៤៧ - ០១៨៥៥៦

B10 អាងទឹកអូឡាំពិក
លេខសញ្ញាបត្រ ០១៨៥៥៧ - ០១៨៥៦៦

B10 អាងទឹកអូឡាំពិក
លេខសញ្ញាបត្រ ០១៨៥៦៧ - ០១៨៥៧៦

B10 អាងទឹកអូឡាំពិក - B11 ផ្សារតូច
លេខសញ្ញាបត្រ ០១៨៥៧៧ - ០១៨៥៨៦

B11 ផ្សារតូច
លេខសញ្ញាបត្រ ០១៨៥៨៧ - ០១៨៥៩៦

B11 ផ្សារតូច

| ១ | |


Free counters!

 

 

 

យើងមាន ភ្ញៀវ 12 នាក់
កំពុងបើកមើល

ចំនួនអ្នកមើល 1681952