Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer


សាលា ប៊ែលធី អន្តរជាតិ មានកម្មវិធីសិក្សាធំៗ ៥ គឺ ១- ចំណេះទូទៅ | ២- ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ | ៣- ភាសាចិនទូទៅ | ៤- កម្មវិធីអផិវឌ្ឍបញ្ញា IMA | ៥- ថ្នាក់ត្រៀមប្រឡងតេស្តអន្តរជាតិ

បញ្ជីឈ្មោះសិស្ស​​ប្រឡងបញ្ចប់ផ្នែកភាសាអង់គ្លេសកម្រិតទី៦​​

សិស្សប្រឡងបញ្ចប់ផ្នែកភាសាអង់គ្លេសកម្រិតទី៦​ ជំនាន់៦៦


Free counters!

 

 

 

យើងមាន ភ្ញៀវ 40 នាក់
កំពុងបើកមើល

ចំនួនអ្នកមើល 1872156