Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer


សាលា ប៊ែលធី អន្តរជាតិ មានបង្រៀន កម្មវិធីធំៗគឺ ១- ចំណេះទូទៅ | ២- ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ | ៣- កម្មវិធីអភិវឌ្ឍបញ្ញា IMA | ៤- វគ្គបណ្តុះបណ្តាលកុំព្យូទ័រ | ៥- ថ្នាក់ត្រៀមប្រឡងតេស្តអន្តរជាតិ

beltei_group_management_team_01
beltei_group_management_team_01
beltei_group_management_team_02
beltei_group_management_team_03
beltei_group_management_team_04
beltei_group_management_team_05
beltei_group_management_team_06
beltei_group_management_team_07
beltei_group_management_team_08
beltei_group_management_team_09
beltei_group_management_team_10
beltei_group_management_team_11
beltei_group_management_team_12
beltei_group_management_team_13
DSC_0819
DSC_0820
DSC_1000
DSC_1014
DSC_3907
DSC_3908
DSC_3909
DSC_3910
DSC_3914
DSC_3921
DSC_3926
DSC_3930
DSC_3931
DSC_4050
DSC_4208
DSC_4217
DSC_4218
DSC_4220
DSC_4225


Free counters!

 

 

 

យើងមាន ភ្ញៀវ 56 នាក់
កំពុងបើកមើល

ចំនួនអ្នកមើល 1820410