Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer


សាលា ប៊ែលធី អន្តរជាតិ មានបង្រៀន កម្មវិធីធំៗគឺ ១- ចំណេះទូទៅ | ២- ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ | ៣- កម្មវិធីអភិវឌ្ឍបញ្ញា IMA | ៤- វគ្គបណ្តុះបណ្តាលកុំព្យូទ័រ | ៥- ថ្នាក់ត្រៀមប្រឡងតេស្តអន្តរជាតិ

01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
beltei_international_school_in_cambodia_classroom_01
beltei_international_school_in_cambodia_classroom_02
beltei_international_school_in_cambodia_classroom_03
beltei_international_school_in_cambodia_classroom_04


Free counters!

 

 

 

យើងមាន ភ្ញៀវ 23 នាក់
កំពុងបើកមើល

ចំនួនអ្នកមើល 1820366